KURSY KWALIFIKACYJNE

Ośrodek Doskonalenia dla Nauczycieli

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest: nabycie uprawnień pedagogicznych w zakresie praktycznej nauki ...
Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu: pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest: nabycie uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela ...
Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest: przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu ...