Kwalifikacyjny kurs: Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kwalifikacyjny kurs: Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu: pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest:
nabycie uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki przystąpienia do kursu:
Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy posiadają:

  • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania kursu:

  • 150 godz.
  • Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym lub wieczorowym.

Opłaty: 1800 zł