Kwalifikacyjny kurs: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kwalifikacyjny kurs: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest:

 • przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności,
 • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z edukacją,
 • ukierunkowanie na konieczność wzbogacania wiedzy i rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych oraz umiejętność ich interpretowania z pozycji uczniów,
 • przygotowanie słuchaczy do posługiwania się wiedzą dotyczącą wpływu doświadczeń szkolnych na kształtowanie osobowości ucznia,
 • wyposażenie nauczyciela w umiejętności pozwalające na dostosowywanie treści i metod kształcenia do zmieniających się warunków gospodarczych, kształtowanie umiejętności słuchaczy w zakresie planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Warunki przystąpienia do kursu:
Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy posiadają:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub
 • świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać

Czas trwania kursu:
150 godzin dydaktycznych w tym:

 • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych – 90 godz.
 • Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym lub wieczorowym.

Opłaty: 1800,00 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY