SIEĆ WSPÓŁPRACY

Ośrodek Doskonalenia dla Nauczycieli

Celem funkcjonowania sieci jest nawiązanie współpracy pomiędzy specjalistami i nauczycielami w zakresie nauczania programowania oraz wykorzystania narzędzi multimedialnych w edukacji, której efektem będzie:

  • wymiana doświadczeń,
  • poznanie dobrych praktyk,
  • uzyskanie wsparcia metodycznego i merytorycznego specjalistów,
  • poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczestników,
  • wykorzystanie nowych rozwiązań w pracy,
  • współpraca pomiędzy nauczycielami różnych szkół i placówek.

Struktura sieci:
Uczestnicy: zainteresowani nauczyciele uczący na wszystkich etapach edukacyjnych
Koordynator: dr Dorota Zbisławska – dzbislawska@anstwp.pl

Sposób komunikacji:

  • spotkania co najmniej 2 razy w roku, w terminie zaproponowanym przez koordynatora,
  • spotkania z inicjatywy koordynatora i nauczycieli w terminie wspólnie ustalonym,
  • dzielenie się wypracowanymi materiałami (szkoleniowymi, scenariuszami, publikacjami), przekazywanie informacji dotyczących wydarzeń edukacyjnych,
  • korzystanie z formularza do kontaktu.

Zasady działania sieci:
Uczestnicy wspólnie podejmują decyzje dotyczące zasad współpracy i tematyce spotkań.

Kontakt:
Jeśli chcieliby Państwo przystąpić do Sieci współpracy, zadać pytanie, zgłosić propozycję, przekazać ciekawe materiały, poinformować o interesujących wydarzeniach itp. prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz: