OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Ośrodek Doskonalenia dla Nauczycieli

Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby samobójcze w wieku rozwojowym (szkolenie zdalne)

PROWADZĄCY

Aneta Trych
Psychoterapeutka, socjoterapeutka, kinezjolog edukacyjny z uprawnieniami I i II stopnia. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Certyfikowany trener Neurofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, Certyfikowany Trener FRIS. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i osób dorosłych oraz grupy socjoterapeutyczne.

KOSZT

130zł

TERMIN SZKOLENIA

13.03.2023 godz. 17:00-19:15

Depresja w szkolnej ławce jak ją rozpoznać wśród uczniów? (szkolenie zdalne)

PROWADZĄCY

Aneta Trych
Psychoterapeutka, socjoterapeutka, kinezjolog edukacyjny z uprawnieniami I i II stopnia. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Certyfikowany trener Neurofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, Certyfikowany Trener FRIS. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i osób dorosłych oraz grupy socjoterapeutyczne.

KOSZT

130zł

TERMIN SZKOLENIA

15.03.2023 godz. 17:00 – 19:15

Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę (szkolenie zdalne)

PROWADZĄCY

Izabela Opszała Kurator sądowy

KOSZT

100zł

TERMIN SZKOLENIA

23.03.2023 godz. 16:30-19:30

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w edukacji (szkolenie zdalne)

PROWADZĄCY

Edyta Tyszkiewicz
Pedagog, terapeuta zajęciowy, neurorehabilitant C-eye, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, Współautorka książki „Mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii”. Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie treści terapeutycznych w C-eye i Eyefeelu.

KOSZT

120zł

TERMIN SZKOLENIA

03.04.2023 godz. 16:00-19:00