Młody komputerowiec kreatywny komputer

Na specjalności przybliżymy wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie i twórczo korzystać z komputera, multimediów oraz globalnej sieci. Na zajęciach wykorzystamy multimedialne programy edukacyjne dostosowane do różnych kategorii wiekowych. Pokażemy, że komputer i Internet to nie tylko gry rozrywkowe, bo mogą być również z powodzeniem wykorzystywane do rozwijania procesów poznawczych, kreatywności i twórczego myślenia.

Gry edukacyjne stawiają przed graczem ciekawe zadania do wykonania, pozwalają łączyć naukę z zabawą. Wykorzystując gry i programy edukacyjne, podczas wspólnych spotkań będziemy rozwijać między innymi:

  • koncentrację;
  • koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
  • analizę i syntezę wzrokową i słuchową;
  • procesy logicznego myślenia;
  • procesy pamięci;
  • spostrzeganie;
  • różnicowanie;
  • wnioskowanie;
  • umiejętności matematyczne;
  • wyobraźnię.

Przede wszystkim jednak będziemy się dobrze bawić (z) komputerem: wesoło, inteligentnie, bezpiecznie i twórczo!