Młody inżynier klockomania

Specjalność skierowana do dzieci lubiących tworzyć i budować z klocków. Zabawa klockami rozwija wyobraźnię, sprawność manualną, koordynację wzrokową i kreatywność a wspólne budowanie z innymi uczy współdziałania. Adepci sztuki budowlanej będą mieli za zadanie wspólne stworzenie makiety z klocków na wybrany przez siebie temat. Będą uczyć się  analizować problemy i planować działania. Efektem zajęć będzie własnoręcznie stworzona makieta.